ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ 2023

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΗΛ. 27630 31772 ΧΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΗΛ. 27630 31710 ΧΩΡΑ
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΛ. 27630 32223 ΧΩΡΑ

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
2 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
5 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΔΕ
7 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
10 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ ΔΕ
14 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
15 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
18 ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
19 ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΕ
21 ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
23 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
26 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΔΕ
28 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
29 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
31 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
2 ΚΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΔΕ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
5 ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
6 ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
7 ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΚΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
10 ΔΕ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ
12 ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ
13 ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
14 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
15 ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΚΥ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΔΕ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
18 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
19 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ
20 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
23 ΚΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΔΕ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
26 ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
27 ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
28 ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
29 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΚΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
31 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
2 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ
4 ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ
5 ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
7 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
10 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
11 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ
12 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
14 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
15 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
18 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
19 ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
20 ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
23 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ
25 ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ
26 ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
27 ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
28 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
29 ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
31 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
3 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ
4 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ
5 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
6 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
11 ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ
12 ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
13 ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
14 ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
15 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
16 ΔΕ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
17 ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
18 ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
19 ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
21 ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΚΥ ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
23 ΔΕ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
24 ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ
25 ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ
26 ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ ΤΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
28 ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
29 ΚΥ ΤΕ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
30 ΔΕ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΤΡ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΥ