ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ 2024
1.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΤΗΛ. 27630 31772ΧΩΡΑ
2.ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ. 27630 32223ΧΩΡΑ
3.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤΗΛ. 27630 31710ΧΩΡΑ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ 1ΠΕ 3ΠΑΡ 3
2ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΣΑ 1
3ΤΕ 3ΣΑ 2ΚΥ
4ΠΕ 1ΚΥΔΕ
5ΠΑΡ 2ΔΕΤΡ 2
6ΣΑ 3ΤΡ 3ΤΕ 3
7ΚΥΤΕ 1ΠΕ 1
8ΔΕΠΕ 2ΠΑΡ 2
9ΤΡ 1ΠΑΡ 3ΣΑ 3
10ΤΕ 2ΣΑ 1ΚΥ
11ΠΕ 3ΚΥΔΕ
12ΠΑΡ 1ΔΕΤΡ 1
13ΣΑ 2ΤΡ 2ΤΕ 2
14ΚΥΤΕ 3ΠΕ 3
15ΔΕΠΕ 1ΠΑΡ 1
16ΤΡ 3ΠΑΡ 2ΣΑ 2
17ΤΕ 1ΣΑ 3ΚΥ
18ΠΕ 2ΚΥΔΕ
19ΠΑΡ 3ΔΕΤΡ 3
20ΣΑ 1ΤΡ 1ΤΕ 1
21ΚΥΤΕ 2ΠΕ 2
22ΔΕΠΕ 3ΠΑΡ 3
23ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΣΑ 1
24ΤΕ 3ΣΑ 2ΚΥ
25ΠΕ 1ΚΥΔΕ
26ΠΑΡ 2ΔΕΤΡ 2
27ΣΑ 3ΤΡ 3ΤΕ 3
28ΚΥΤΕ 1ΠΕ 1
29ΔΕΠΕ 2ΠΑΡ 2
30ΤΡ 1ΣΑ 3
31ΤΕ 2ΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕΤΕ 1ΣΑ 3
2ΤΡ 1ΠΕ 2ΚΥ
3ΤΕ 2ΠΑΡ 3ΔΕ
4ΠΕ 3ΣΑ 1ΤΡ 1
5ΠΑΡ 1ΚΥΤΕ 2
6ΣΑ 2ΔΕΠΕ 3
7ΚΥΤΡ 2ΠΑΡ 1
8ΔΕΤΕ 3ΣΑ 2
9ΤΡ 3ΠΕ 1ΚΥ
10ΤΕ 1ΠΑΡ 2ΔΕ
11ΠΕ 2ΣΑ 3ΤΡ 3
12ΠΑΡ 3ΚΥΤΕ 1
13ΣΑ 1ΔΕΠΕ 2
14ΚΥΤΡ 1ΠΑΡ 3
15ΔΕΤΕ 2ΣΑ 1
16ΤΡ 2ΠΕ 3ΚΥ
17ΤΕ 3ΠΑΡ 1ΔΕ
18ΠΕ 1ΣΑ 2ΤΡ 2
19ΠΑΡ 2ΚΥΤΕ 3
20ΣΑ 3ΔΕΠΕ 1
21ΚΥΤΡ 3ΠΑΡ 2
22ΔΕΤΕ 1ΣΑ 3
23ΤΡ 1ΠΕ 2ΚΥ
24ΤΕ 2ΠΑΡ 3ΔΕ
25ΠΕ 3ΣΑ 1ΤΡ 1
26ΠΑΡ 1ΚΥΤΕ 2
27ΣΑ 2ΔΕΠΕ 3
28ΚΥΤΡ 2ΠΑΡ 1
29ΔΕΤΕ 3ΣΑ 2
30ΤΡ 3ΠΕ 1ΚΥ
31ΠΑΡ 2

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕΠΕ 1ΚΥ
2ΤΡ 3ΠΑΡ 2ΔΕ
3ΤΕ 1ΣΑ 3ΤΡ 3
4ΠΕ 2ΚΥΤΕ 1
5ΠΑΡ 3ΔΕΠΕ 2
6ΣΑ 1ΤΡ 1ΠΑΡ 3
7ΚΥΤΕ 2ΣΑ 1
8ΔΕΠΕ 3ΚΥ
9ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΔΕ
10ΤΕ 3ΣΑ 2ΤΡ 2
11ΠΕ 1ΚΥΤΕ 3
12ΠΑΡ 2ΔΕΠΕ 1
13ΣΑ 3ΤΡ 3ΠΑΡ 2
14ΚΥΤΕ 1ΣΑ 3
15ΔΕΠΕ 2ΚΥ
16ΤΡ 1ΠΑΡ 3ΔΕ
17ΤΕ 2ΣΑ 1ΤΡ 1
18ΠΕ 3ΚΥΤΕ 2
19ΠΑΡ 1ΔΕΠΕ 3
20ΣΑ 2ΤΡ 2ΠΑΡ 1
21ΚΥΤΕ 3ΣΑ 2
22ΔΕΠΕ 1ΚΥ
23ΤΡ 3ΠΑΡ 2ΔΕ
24ΤΕ 1ΣΑ 3ΤΡ 3
25ΠΕ 2ΚΥΤΕ 1
26ΠΑΡ 3ΔΕΠΕ 2
27ΣΑ 1ΤΡ 1ΠΑΡ 3
28ΚΥΤΕ 2ΣΑ 1
29ΔΕΠΕ 3ΚΥ
30ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΔΕ
31ΤΕ 3ΣΑ 2

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΚΥ
2ΤΕ 3ΣΑ 2ΔΕ
3ΠΕ 1ΚΥΤΡ 2
4ΠΑΡ 2ΔΕΤΕ 3
5ΣΑ 3ΤΡ 3ΠΕ 1
6ΚΥΤΕ 1ΠΑΡ 2
7ΔΕΠΕ 2ΣΑ 3
8ΤΡ 1ΠΑΡ 3ΚΥ
9ΤΕ 2ΣΑ 1ΔΕ
10ΠΕ 3ΚΥΤΡ 1
11ΠΑΡ 1ΔΕΤΕ 2
12ΣΑ 2ΤΡ 2ΠΕ 3
13ΚΥΤΕ 3ΠΑΡ 1
14ΔΕΠΕ 1ΣΑ 2
15ΤΡ 3ΠΑΡ 2ΚΥ
16ΤΕ 1ΣΑ 3ΔΕ
17ΠΕ 2ΚΥΤΡ 3
18ΠΑΡ 3ΔΕΤΕ 1
19ΣΑ 1ΤΡ 1ΠΕ 2
20ΚΥΤΕ 2ΠΑΡ 3
21ΔΕΠΕ 3ΣΑ 1
22ΤΡ 2ΠΑΡ 1ΚΥ
23ΤΕ 3ΣΑ 2ΔΕ
24ΠΕ 1ΚΥΤΡ 2
25ΠΑΡ 2ΔΕΤΕ 3
26ΣΑ 3ΤΡ 3ΠΕ 1
27ΚΥΤΕ 1ΠΑΡ 2
28ΔΕΠΕ 2ΣΑ 3
29ΤΡ 1ΠΑΡ 3ΚΥ
30ΤΕ 2ΣΑ 1ΔΕ
31ΠΕ 3ΤΡ 1