ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2024
1.ΜΠΙΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ. 27610 32651
2.Σ.Φ. ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚ. – ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔ.ΤΗΛ. 27610 33560
3.ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΤΗΛ. 27610 32940
4.ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΗΛ. 27610 32229

 

5.Σ.Φ. ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚ. – ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔ.ΤΗΛ. 27610 33560
6.ΒΟΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΗΛ. 27610 34065
7.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗΤΗΛ. 27610 32102

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ 1ΠΕ 1ΠΑΡ 7
2ΤΡ 2ΠΑΡ 2ΣΑ 1
3ΤΕ 3ΣΑ 4ΚΥ
4ΠΕ 4ΚΥΔΕ 3
5ΠΑΡ 5ΔΕ 7ΤΡ 4
6ΣΑ 6ΤΡ 6ΤΕ 5
7ΚΥΤΕ 1ΠΕ 7
8ΔΕ 2ΠΕ 2ΠΑΡ 6
9ΤΡ 3ΠΑΡ 3ΣΑ 2
10ΤΕ 4ΣΑ 5ΚΥ
11ΠΕ 5ΚΥΔΕ 4
12ΠΑΡ 7ΔΕ 6ΤΡ 5
13ΣΑ 1ΤΡ 1ΤΕ 1
14ΚΥΤΕ 2ΠΕ 6
15ΔΕ 3ΠΕ 3ΠΑΡ 7
16ΤΡ 4ΠΑΡ 4ΣΑ 3
17ΤΕ 5ΣΑ 7ΚΥ
18ΠΕ 7ΚΥΔΕ 5
19ΠΑΡ 6ΔΕ 1ΤΡ 7
20ΣΑ 2ΤΡ 2ΤΕ 6
21ΚΥΤΕ 3ΠΕ 1
22ΔΕ 4ΠΕ 4ΠΑΡ 2
23ΤΡ 5ΠΑΡ 5ΣΑ 4
24ΤΕ 7ΣΑ 6ΚΥ
25ΠΕ 6ΚΥΔΕ 7
26ΠΑΡ 1ΔΕ 2ΤΡ 6
27ΣΑ 3ΤΡ 3ΤΕ 1
28ΚΥΤΕ 4ΠΕ 2
29ΔΕ 5ΠΕ 5ΠΑΡ 3
30ΤΡ 7ΣΑ 5
31ΤΕ 6ΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕ 6ΤΕ 7ΣΑ 6
2ΤΡ 1ΠΕ 6ΚΥ
3ΤΕ 2ΠΑΡ 1ΔΕ 2
4ΠΕ 3ΣΑ 3ΤΡ 3
5ΠΑΡ 4ΚΥΤΕ 4
6ΣΑ 7ΔΕ 5ΠΕ 5
7ΚΥΤΡ 7ΠΑΡ 7
8ΔΕ 1ΤΕ 6ΣΑ 1
9ΤΡ 2ΠΕ 1ΚΥ
10ΤΕ 3ΠΑΡ 2ΔΕ 3
11ΠΕ 4ΣΑ 4ΤΡ 4
12ΠΑΡ 5ΚΥΤΕ 5
13ΣΑ 6ΔΕ 7ΠΕ 7
14ΚΥΤΡ 6ΠΑΡ 6
15ΔΕ 2ΤΕ 1ΣΑ 2
16ΤΡ 3ΠΕ 2ΚΥ
17ΤΕ 4ΠΑΡ 3ΔΕ 4
18ΠΕ 5ΣΑ 5ΤΡ 5
19ΠΑΡ 7ΚΥΤΕ 7
20ΣΑ 1ΔΕ 6ΠΕ 6
21ΚΥΤΡ 1ΠΑΡ 1
22ΔΕ 3ΤΕ 2ΣΑ 3
23ΤΡ 4ΠΕ 3ΚΥ
24ΤΕ 5ΠΑΡ 4ΔΕ 5
25ΠΕ 7ΣΑ 7ΤΡ 7
26ΠΑΡ 6ΚΥΤΕ 6
27ΣΑ 2ΔΕ 1ΠΕ 1
28ΚΥΤΡ 2ΠΑΡ 2
29ΔΕ 4ΤΕ 3ΣΑ 4
30ΤΡ 5ΠΕ 4ΚΥ
31ΠΑΡ 5

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕ 7ΠΕ 7ΚΥ
2ΤΡ 6ΠΑΡ 6ΔΕ 1
3ΤΕ 1ΣΑ 2ΤΡ 2
4ΠΕ 2ΚΥΤΕ 3
5ΠΑΡ 3ΔΕ 4ΠΕ 4
6ΣΑ 5ΤΡ 5ΠΑΡ 5
7ΚΥΤΕ 7ΣΑ 6
8ΔΕ 6ΠΕ 6ΚΥ
9ΤΡ 1ΠΑΡ 1ΔΕ 2
10ΤΕ 2ΣΑ 3ΤΡ 3
11ΠΕ 3ΚΥΤΕ 4
12ΠΑΡ 4ΔΕ 5ΠΕ 5
13ΣΑ 7ΤΡ 7ΠΑΡ 7
14ΚΥΤΕ 6ΣΑ 1
15ΔΕ 1ΠΕ 1ΚΥ
16ΤΡ 2ΠΑΡ 2ΔΕ 3
17ΤΕ 3ΣΑ 4ΤΡ 4
18ΠΕ 4ΚΥΤΕ 5
19ΠΑΡ 5ΔΕ 7ΠΕ 7
20ΣΑ 6ΤΡ 6ΠΑΡ 6
21ΚΥΤΕ 1ΣΑ 2
22ΔΕ 2ΠΕ 2ΚΥ
23ΤΡ 3ΠΑΡ 3ΔΕ 4
24ΤΕ 4ΣΑ 5ΤΡ 5
25ΠΕ 5ΚΥΤΕ 7
26ΠΑΡ 7ΔΕ 6ΠΕ 6
27ΣΑ 1ΤΡ 1ΠΑΡ 1
28ΚΥΤΕ 2ΣΑ 3
29ΔΕ 3ΠΕ 3ΚΥ
30ΤΡ 4ΠΑΡ 4ΔΕ 5
31ΤΕ 5ΣΑ 7

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡ 7ΠΑΡ 7ΚΥ
2ΤΕ 6ΣΑ 1ΔΕ 6
3ΠΕ 1ΚΥΤΡ 1
4ΠΑΡ 2ΔΕ 3ΤΕ 2
5ΣΑ 4ΤΡ 4ΠΕ 3
6ΚΥΤΕ 5ΠΑΡ 4
7ΔΕ 7ΠΕ 7ΣΑ 7
8ΤΡ 6ΠΑΡ 6ΚΥ
9ΤΕ 1ΣΑ 2ΔΕ 1
10ΠΕ 2ΚΥΤΡ 2
11ΠΑΡ 3ΔΕ 4ΤΕ 3
12ΣΑ 5ΤΡ 5ΠΕ 4
13ΚΥΤΕ 7ΠΑΡ 5
14ΔΕ 6ΠΕ 6ΣΑ 6
15ΤΡ 1ΠΑΡ 1ΚΥ
16ΤΕ 2ΣΑ 3ΔΕ 2
17ΠΕ 3ΚΥΤΡ 3
18ΠΑΡ 4ΔΕ 5ΤΕ 4
19ΣΑ 7ΤΡ 7ΠΕ 5
20ΚΥΤΕ 6ΠΑΡ 7
21ΔΕ 1ΠΕ 1ΣΑ 1
22ΤΡ 2ΠΑΡ 2ΚΥ
23ΤΕ 3ΣΑ 4ΔΕ 3
24ΠΕ 4ΚΥΤΡ 4
25ΠΑΡ 5ΔΕ 7ΤΕ 5
26ΣΑ 6ΤΡ 6ΠΕ 7
27ΚΥΤΕ 1ΠΑΡ 6
28ΔΕ 2ΠΕ 2ΣΑ 2
29ΤΡ 3ΠΑΡ 3ΚΥ
30ΤΕ 4ΣΑ 5ΔΕ 4
31ΠΕ 5ΤΡ 5