ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2023
ΒΟΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ. 27610 34065
Σ.Φ. ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚ.-ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔ.
ΤΗΛ. 27610 33560
ΜΠΙΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΛ. 27610 32651
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΗΛ. 27610 32102
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΗΛ. 27610 32229
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 27610 32940

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΞΥΓΚΑ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ
2 ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΧΑιΔΕΜΕΝΟΥ
3 ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ
4 ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ
5 ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ
7 ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ
8 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΤΕ ΧΑιΔΕΜΕΝΟΥ
9 ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ ΞΥΓΚΑ
10 ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
11 ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ ΣΑ ΞΥΓΚΑ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
12 ΠΕ ΞΥΓΚΑ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ
14 ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΤΡ ΧΑιΔΕΜΕΝΟΥ
15 ΚΥ ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕ ΞΥΓΚΑ
16 ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
17 ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ
18 ΤΕ ΞΤΓΚΑ ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ
19 ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
21 ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡ ΞΥΓΚΑ
22 ΚΥ ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
23 ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ ΠΕ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ
24 ΤΡ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
25 ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ
26 ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
28 ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
29 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ
30 ΔΕ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
31 ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΞΥΓΚΑ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ
2 ΚΥ ΤΡ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ
3 ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
4 ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
6 ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ
7 ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ ΚΥ ΤΕ ΜΠΙΜΠΑ
8 ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΔΕ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΞΥΓΚΑ
9 ΚΥ ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
10 ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ
11 ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ ΚΥ
12 ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ
13 ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ
14 ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ
15 ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
17 ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
18 ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ
20 ΠΕ ΞΥΓΚΑ ΣΑ ΞΥΓΚΑ ΤΡ ΞΥΓΚΑ
21 ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥ ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
22 ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
23 ΚΥ ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ
24 ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ
25 ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΚΥ
26 ΤΕ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ ΔΕ ΞΥΓΚΑ
27 ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
28 ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
29 ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ
30 ΚΥ ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
31 ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ
2 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
3 ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ
5 ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
6 ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥ ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ
7 ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ
8 ΣΑ ΞΥΓΚΑ ΤΡ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ
9 ΚΥ ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
10 ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥ
11 ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
12 ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ
13 ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΚΥ ΤΕ ΜΠΙΜΠΑ
14 ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ ΔΕ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΞΥΓΚΑ
15 ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
16 ΚΥ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ
17 ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ ΚΥ
18 ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ
19 ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ
20 ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ
21 ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
22 ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
23 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
24 ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥ
25 ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ
26 ΤΕ ΜΠΙΜΠΑ ΣΑ ΞΥΓΚΑ ΤΡ ΞΥΓΚΑ
27 ΠΕ ΞΥΓΚΑ ΚΥ ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
28 ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
29 ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ
31 ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΜΠΙΜΠΑ ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ
2 ΔΕ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΞΥΓΚΑ ΣΑ ΞΥΓΚΑ
3 ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥ
4 ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
5 ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ ΚΥ ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ
6 ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
7 ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ
8 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ
9 ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
10 ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥ
11 ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ
12 ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥ ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
13 ΠΑΡ ΒΟΡΙΣΗ ΔΕ ΜΠΙΜΠΑ ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ
14 ΣΑ ΚΥΓΚΑ ΤΡ ΞΥΓΚΑ ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ
15 ΚΥ ΤΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ
16 ΔΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
17 ΤΡ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΞΥΓΚΑΣ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΒΟΡΙΣΗ ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
19 ΠΕ ΒΟΡΙΣΗ ΚΥ ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ
20 ΠΑΡ ΜΠΙΜΠΑ ΔΕ ΞΥΓΚΑ ΤΕ ΜΠΙΜΠΑ
21 ΣΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΤΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΕ ΞΥΓΚΑ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
23 ΔΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΕ ΞΥΓΚΑΣ ΣΑ ΞΥΓΚΑΣ
24 ΤΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥ
25 ΤΕ ΒΟΡΙΣΗ ΣΑ ΜΠΙΜΠΑ ΔΕ ΒΟΡΙΣΗ
26 ΠΕ ΜΠΙΜΠΑ ΚΥ ΤΡ ΜΠΙΜΠΑ
27 ΠΑΡ ΞΥΓΚΑ ΔΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑ
28 ΣΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
29 ΚΥ ΤΕ ΞΥΓΚΑΣ ΠΑΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
30 ΔΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
31 ΤΡ ΒΟΡΙΣΗ ΚΥ