ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 2024
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ. 27240 22304ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣΤΗΛ. 27240 22446ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΜΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣΤΗΛ. 27240 22588ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΗΛ. 27240 23855ΜΕΛΙΓΑΛΑ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΕΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
2ΤΡΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΣΑ
3ΤΕΣΑΚΥ
4ΠΕΚΥΔΕ
5ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΕΤΡ
6ΣΑΤΡΤΕ
7ΚΥΤΕΠΕ
8ΔΕΠΕΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
9ΤΡΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΣΑ
10ΤΕΣΑΚΥ
11ΠΕΚΥΔΕ
12ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΔΕΤΡ
13ΣΑΤΡΤΕ
14ΚΥΤΕΠΕ
15ΔΕΠΕΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ
16ΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΣΑ
17ΤΕΣΑΚΥ
18ΠΕΚΥΔΕ
19ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕΤΡ
20ΣΑΤΡΤΕ
21ΚΥΤΕΠΕ
22ΔΕΠΕΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
23ΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΑ
24ΤΕΣΑΚΥ
25ΠΕΚΥΔΕ
26ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΕΤΡ
27ΣΑΤΡΤΕ
28ΚΥΤΕΠΕ
29ΔΕΠΕΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
30ΤΡΣΑ
31ΤΕΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕΤΕΣΑ
2ΤΡΠΕΚΥ
3ΤΕΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΔΕ
4ΠΕΣΑΤΡ
5ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΚΥΤΕ
6ΣΑΔΕΠΕ
7ΚΥΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ
8ΔΕΤΕΣΑ
9ΤΡΠΕΚΥ
10ΤΕΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕ
11ΠΕΣΑΤΡ
12ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΚΥΤΕ
13ΣΑΔΕΠΕ
14ΚΥΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
15ΔΕΤΕΣΑ
16ΤΡΠΕΚΥ
17ΤΕΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΕ
18ΠΕΣΑΤΡ
19ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΥΤΕ
20ΣΑΔΕΠΕ
21ΚΥΤΡΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
22ΔΕΤΕΣΑ
23ΤΡΠΕΚΥ
24ΤΕΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΕ
25ΠΕΣΑΤΡ
26ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΚΥΤΕ
27ΣΑΔΕΠΕ
28ΚΥΤΡΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
29ΔΕΤΕΣΑ
30ΤΡΠΕΚΥ
31ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕΠΕΚΥ
2ΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕ
3ΤΕΣΑΤΡ
4ΠΕΚΥΤΕ
5ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕΠΕ
6ΣΑΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
7ΚΥΤΕΣΑ
8ΔΕΠΕΚΥ
9ΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΕ
10ΤΕΣΑΤΡ
11ΠΕΚΥΤΕ
12ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΕΠΕ
13ΣΑΤΡΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
14ΚΥΤΕΣΑ
15ΔΕΠΕΚΥ
16ΤΡΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΕ
17ΤΕΣΑΤΡ
18ΠΕΚΥΤΕ
19ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΕΠΕ
20ΣΑΤΡΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
21ΚΥΤΕΣΑ
22ΔΕΠΕΚΥ
23ΤΡΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΔΕ
24ΤΕΣΑΤΡ
25ΠΕΚΥΤΕ
26ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΔΕΠΕ
27ΣΑΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ
28ΚΥΤΕΣΑ
29ΔΕΠΕΚΥ
30ΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕ
31ΤΕΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΥ
2ΤΕΣΑΔΕ
3ΠΕΚΥΤΡ
4ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΕΤΕ
5ΣΑΤΡΠΕ
6ΚΥΤΕΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
7ΔΕΠΕΣΑ
8ΤΡΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΚΥ
9ΤΕΣΑΔΕ
10ΠΕΚΥΤΡ
11ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΕΤΕ
12ΣΑΤΡΠΕ
13ΚΥΤΕΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
14ΔΕΠΕΣΑ
15ΤΡΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΚΥ
16ΤΕΣΑΔΕ
17ΠΕΚΥΤΡ
18ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΔΕΤΕ
19ΣΑΤΡΠΕ
20ΚΥΤΕΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ
21ΔΕΠΕΣΑ
22ΤΡΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΚΥ
23ΤΕΣΑΔΕ
24ΠΕΚΥΤΡ
25ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣΔΕΤΕ
26ΣΑΤΡΠΕ
27ΚΥΤΕΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
28ΔΕΠΕΣΑ
29ΤΡΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΥ
30ΤΕΣΑΔΕ
31ΠΕΤΡ