ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 2022

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΛ. 27210 71622 ΚΑΜΠΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΗΛ. 27210 64889 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ. 27210 73270 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. 27210 58814 ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛ. 27210 77999 ΣΤΟΥΠΑ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΚΥΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
3 ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
7 ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8 ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΚΥΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ  ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
12 ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
13 ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
14 ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
15 ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
16 ΚΥΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
17 ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
18 ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
19 ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
21 ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
23 ΚΥΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
24 ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
26 ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
28 ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29 ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΚΥΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
3 ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
6 ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
8 ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
10 ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
11 ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
13 ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
14 ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
16 ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
18 ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
19 ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΡΕιΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
21 ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
23 ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
24 ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΡΕιΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
25 ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
26 ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
27 ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
28 ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
29 ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
30 ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
31 ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
4 ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
9 ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
14 ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
15 ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
16 ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
18 ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
19 ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
21 ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
23 ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
24 ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
26 ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
27 ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
28 ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
29 ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟ9Σ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΚΥΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
3 ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
7 ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8 ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΚΥΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
12 ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
13 ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
14 ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
15 ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
16 ΚΥΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
17 ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
18 ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
19 ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
21 ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
23 ΚΥΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
24 ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
26 ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΠΕ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
28 ΠΑΡ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29 ΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΚΥΡ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΔΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ