ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 2022

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ. 27250 41000 ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ. 27250 41305 ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 27250 22200 ΚΟΡΩΝΗ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
3 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
5 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
8 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
10 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
15 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
17 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
19 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
22 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
24 ΔΕ ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
26 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΔΕ
29 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ
31 ΔΕ ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
2 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΔΕ ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
4 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
7 ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
9 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
11 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
14 ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
16 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
18 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
21 ΠΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
23 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΔΕ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
25 ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ
28 ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
30 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
2 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
6 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
8 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
9 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
11 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
13 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
15 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
16 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
18 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
20 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
22 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
23 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΚΥ ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΔΕ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ
27 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
29 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕ
30 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΚΥ ΤΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
8 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΔΕ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
15 ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΔΕ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
22 ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΠΕ ΣΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΤΕ
29 ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
31 ΔΕ ΣΑ ΦΛΩΡΟΣ