ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 2023

ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΦΛΩΡΑ ΤΗΛ. 27210 32913 ΑΙΘΑΙΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ. 27210 32672 ΘΟΥΡΙΑ
ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΗΛ. 27210 32172 ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
7 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
14 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
21 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
28 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
6 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
13 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
20 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
27 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
3 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
10 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
17 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
19 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
24 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
31 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΣΑ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ
7 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΣΑ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΤΕ
14 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΣΑ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ
21 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΣΑ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ
28 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΣΑ
31 ΤΡ ΚΥ