ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 2022

ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΦΛΩΡΑ ΤΗΛ. 27210 32913 ΑΙΘΑΙΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ. 27210 32672 ΘΟΥΡΙΑ
ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΗΛ. 27210 32172 ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
3 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
5 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
8 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
10 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
15 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
17 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
19 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
22 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
24 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
26 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
29 ΣΑ ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ
31 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
2 ΣΑ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
4 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
7 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
9 ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
11 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ ΣΑ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
14 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
16 ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
18 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ ΣΑ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
21 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
23 ΣΑ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
25 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
28 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
30 ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
2 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
4 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
6 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
8 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
9 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
11 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
13 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
15 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ
16 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
18 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
20 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
22 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ
23 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
25 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
27 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
29 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ
30 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΚΥ ΤΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΠΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ ΠΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΤΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
31 ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΣΑ