ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 2024
ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΦΛΩΡΑΤΗΛ.27210 32913ΑΙΘΑΙΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΗΛ. 27210 32672ΘΟΥΡΙΑ
ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΤΗΛ. 27210 32172ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕΠΑΡ
2ΤΡΠΑΡΣΑ
3ΤΕΣΑΚΥ
4ΠΕΚΥΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
5ΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΡ
6ΣΑΤΡΤΕ
7ΚΥΤΕΠΕ
8ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕΠΑΡ
9ΤΡΠΑΡΣΑ
10ΤΕΣΑΚΥ
11ΠΕΚΥΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
12ΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΤΡ
13ΣΑΤΡΤΕ
14ΚΥΤΕΠΕ
15ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕΠΑΡ
16ΤΡΠΑΡΣΑ
17ΤΕΣΑΚΥ
18ΠΕΚΥΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
19ΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥΤΡ
20ΣΑΤΡΤΕ
21ΚΥΤΕΠΕ
22ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕΠΑΡ
23ΤΡΠΑΡΣΑ
24ΤΕΣΑΚΥ
25ΠΕΚΥΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
26ΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΡ
27ΣΑΤΡΤΕ
28ΚΥΤΕΠΕ
29ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕΠΑΡ
30ΤΡΣΑ
31ΤΕΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΤΕΣΑ
2ΤΡΠΕΚΥ
3ΤΕΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
4ΠΕΣΑΤΡ
5ΠΑΡΚΥΤΕ
6ΣΑΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕ
7ΚΥΤΡΠΑΡ
8ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΕΣΑ
9ΤΡΠΕΚΥ
10ΤΕΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
11ΠΕΣΑΤΡ
12ΠΑΡΚΥΤΕ
13ΣΑΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕ
14ΚΥΤΡΠΑΡ
15ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΤΕΣΑ
16ΤΡΠΕΚΥ
17ΤΕΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
18ΠΕΣΑΤΡ
19ΠΑΡΚΥΤΕ
20ΣΑΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕ
21ΚΥΤΡΠΑΡ
22ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΤΕΣΑ
23ΤΡΠΕΚΥ
24ΤΕΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
25ΠΕΣΑΤΡ
26ΠΑΡΚΥΤΕ
27ΣΑΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕ
28ΚΥΤΡΠΑΡ
29ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΕΣΑ
30ΤΡΠΕΚΥ
31ΠΑΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕΚΥ
2ΤΡΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
3ΤΕΣΑΤΡ
4ΠΕΚΥΤΕ
5ΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕ
6ΣΑΤΡΠΑΡ
7ΚΥΤΕΣΑ
8ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕΚΥ
9ΤΡΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
10ΤΕΣΑΤΡ
11ΠΕΚΥΤΕ
12ΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕ
13ΣΑΤΡΠΑΡ
14ΚΥΤΕΣΑ
15ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕΚΥ
16ΤΡΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
17ΤΕΣΑΤΡ
18ΠΕΚΥΤΕ
19ΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕ
20ΣΑΤΡΠΑΡ
21ΚΥΤΕΣΑ
22ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕΚΥ
23ΤΡΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
24ΤΕΣΑΤΡ
25ΠΕΚΥΤΕ
26ΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕ
27ΣΑΤΡΠΑΡ
28ΚΥΤΕΣΑ
29ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕΚΥ
30ΤΡΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
31ΤΕΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡΠΑΡΚΥ
2ΤΕΣΑΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
3ΠΕΚΥΤΡ
4ΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΕ
5ΣΑΤΡΠΕ
6ΚΥΤΕΠΑΡ
7ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕΣΑ
8ΤΡΠΑΡΚΥ
9ΤΕΣΑΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
10ΠΕΚΥΤΡ
11ΠΑΡΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΤΕ
12ΣΑΤΡΠΕ
13ΚΥΤΕΠΑΡ
14ΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΠΕΣΑ
15ΤΡΠΑΡΚΥ
16ΤΕΣΑΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
17ΠΕΚΥΤΡ
18ΠΑΡΔΕ ΚΟΥΦΟΥΤΕ
19ΣΑΤΡΠΕ
20ΚΥΤΕΠΑΡ
21ΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣΠΕΣΑ
22ΤΡΠΑΡΚΥ
23ΤΕΣΑΔΕ ΣΟΛΟΥΠΗΣ
24ΠΕΚΥΤΡ
25ΠΑΡΔΕ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥΤΕ
26ΣΑΤΡΠΕ
27ΚΥΤΕΠΑΡ
28ΔΕ ΚΟΥΦΟΥΠΕΣΑ
29ΤΡΠΑΡΚΥ
30ΤΕΣΑΔΕ ΚΟΥΦΟΥ
31ΠΕΤΡ