ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΩΡΙΟΥ 2024

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΤΗΛ. 27650 31254   ΔΩΡΙΟ

ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ   ΤΗΛ. 27650 32155   ΔΩΡΙΟ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΠΕΠΑΡ
2ΤΡΠΑΡΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
3ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΥ
4ΠΕΚΥΔΕ
5ΠΑΡΔΕΤΡ
6ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΤΕ
7ΚΥΤΕΠΕ
8ΔΕΠΕΠΑΡ
9ΤΡΠΑΡΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
10ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΚΥ
11ΠΕΚΥΔΕ
12ΠΑΡΔΕΤΡ
13ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΤΕ
14ΚΥΤΕΠΕ
15ΔΕΠΕΠΑΡ
16ΤΡΠΑΡΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
17ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΥ
18ΠΕΚΥΔΕ
19ΠΑΡΔΕΤΡ
20ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΤΕ
21ΚΥΤΕΠΕ
22ΔΕΠΕΠΑΡ
23ΤΡΠΑΡΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
24ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΚΥ
25ΠΕΚΥΔΕ
26ΠΑΡΔΕΤΡ
27ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΤΕ
28ΚΥΤΕΠΕ
29ΔΕΠΕΠΑΡ
30ΤΡΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
31ΤΕΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
2ΤΡΠΕΚΥ
3ΤΕΠΑΡΔΕ
4ΠΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡ
5ΠΑΡΚΥΤΕ
6ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΔΕΠΕ
7ΚΥΤΡΠΑΡ
8ΔΕΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
9ΤΡΠΕΚΥ
10ΤΕΠΑΡΔΕ
11ΠΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡ
12ΠΑΡΚΥΤΕ
13ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΔΕΠΕ
14ΚΥΤΡΠΑΡ
15ΔΕΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
16ΤΡΠΕΚΥ
17ΤΕΠΑΡΔΕ
18ΠΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡ
19ΠΑΡΚΥΤΕ
20ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΔΕΠΕ
21ΚΥΤΡΠΑΡ
22ΔΕΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
23ΤΡΠΕΚΥ
24ΤΕΠΑΡΔΕ
25ΠΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡ
26ΠΑΡΚΥΤΕ
27ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΔΕΠΕ
28ΚΥΤΡΠΑΡ
29ΔΕΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
30ΤΡΠΕΚΥ
31ΠΑΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕΠΕΚΥ
2ΤΡΠΑΡΔΕ
3ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡ
4ΠΕΚΥΤΕ
5ΠΑΡΔΕΠΕ
6ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΠΑΡ
7ΚΥΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
8ΔΕΠΕΚΥ
9ΤΡΠΑΡΔΕ
10ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡ
11ΠΕΚΥΤΕ
12ΠΑΡΔΕΠΕ
13ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΠΑΡ
14ΚΥΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
15ΔΕΠΕΚΥ
16ΤΡΠΑΡΔΕ
17ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡ
18ΠΕΚΥΤΕ
19ΠΑΡΔΕΠΕ
20ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΠΑΡ
21ΚΥΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
22ΔΕΠΕΚΥ
23ΤΡΠΑΡΔΕ
24ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡ
25ΠΕΚΥΤΕ
26ΠΑΡΔΕΠΕ
27ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΠΑΡ
28ΚΥΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
29ΔΕΠΕΚΥ
30ΤΡΠΑΡΔΕ
31ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡΠΑΡΚΥ
2ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΔΕ
3ΠΕΚΥΤΡ
4ΠΑΡΔΕΤΕ
5ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΠΕ
6ΚΥΤΕΠΑΡ
7ΔΕΠΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
8ΤΡΠΑΡΚΥ
9ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΔΕ
10ΠΕΚΥΤΡ
11ΠΑΡΔΕΤΕ
12ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΠΕ
13ΚΥΤΕΠΑΡ
14ΔΕΠΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
15ΤΡΠΑΡΚΥ
16ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΔΕ
17ΠΕΚΥΤΡ
18ΠΑΡΔΕΤΕ
19ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΤΡΠΕ
20ΚΥΤΕΠΑΡ
21ΔΕΠΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
22ΤΡΠΑΡΚΥ
23ΤΕΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΔΕ
24ΠΕΚΥΤΡ
25ΠΑΡΔΕΤΕ
26ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΤΡΠΕ
27ΚΥΤΕΠΑΡ
28ΔΕΠΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
29ΤΡΠΑΡΚΥ
30ΤΕΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣΔΕ
31ΠΕΤΡ