ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2023

ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΗΛ. 27630 23330
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. 27630 29100
Σ.Φ. ΦΑΣΟΥΛΗ Ι. – ΚΟΣΣΥΦΑΣ Γ. ΤΗΛ. 27630 22457
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 27630 23197
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 27630 22840

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
4 ΤΕ ΜΑΚΡΗ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
5 ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
7 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
10 ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
11 ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΜΑΚΡΗ
12 ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
14 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΚΥ ΤΕ ΜΑΚΡΗ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
16 ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
17 ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ
18 ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
19 ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
22 ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
23 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
24 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ
26 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΔΕ
28 ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
31 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
2 ΚΥ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
3 ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΜΑΚΡΗ
4 ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΚΥ
5 ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
6 ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
7 ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
8 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
9 ΚΥ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ
10 ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΤΕ ΜΑΚΡΗ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
11 ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
14 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
15 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ
16 ΚΥ ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
17 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
18 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
19 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
20 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
21 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ ΤΕ ΜΑΚΡΗ
22 ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
23 ΚΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
25 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
26 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
27 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΜΑΚΡΗ
28 ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
29 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
30 ΚΥ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
31 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ
2 ΚΥ ΤΕ ΜΑΚΡΗ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
3 ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ
4 ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
6 ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
7 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ
8 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
9 ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
10 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
11 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
12 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
13 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΤΕ ΜΑΚΡΗ
14 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
15 ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
17 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
18 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
19 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΜΑΚΡΗ
20 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
21 ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
23 ΚΥ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
24 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ
25 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΗ
26 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
27 ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
28 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
29 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
30 ΚΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
31 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
2 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
4 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
5 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
6 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΗ ΤΕ ΜΑΚΡΗ
7 ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
8 ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
10 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ
11 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
12 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ ΤΡ ΜΑΚΡΗ
13 ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
14 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΚΥ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
17 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ
18 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΜΑΚΡΗ ΔΕ ΜΑΚΡΗ
19 ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΚΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
20 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΚΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
23 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
24 ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΜΑΚΡΗ ΚΥ
25 ΤΕ ΜΑΚΡΗ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
26 ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
28 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
29 ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
30 ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΣΑ ΜΑΚΡΗ
31 ΤΡ ΜΑΚΡΗ ΚΥ