ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2022

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛ. 2763 24294
ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΗΛ. 27630 23330
Σ.Φ. ΦΑΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 27630 22457
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 27630 23197
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 27630 22840

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
3 ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
4 ΤΡ  ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
6 ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
10 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
12 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ  ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
15 ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
18 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
19 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
22 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
24 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
25 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
26 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
27 ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
31 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
2 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
3 ΚΥ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
4 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
6 ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
7 ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
8 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ  ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
10 ΚΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
12 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
13 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
14 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
15 ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
16 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
17 ΚΥ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
18 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
19 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ
20 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
21 ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
22 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
23 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΚΥ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
25 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
26 ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ
27 ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
28 ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
29 ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
30 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
31 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
2 ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
4 ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
5 ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
6 ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
8 ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
10 ΚΥ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
11 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΚΥ
12 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
13 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
14 ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
16 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
17 ΚΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
18 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ
19 ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
20 ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
23 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
24 ΚΥ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
26 ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
28 ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
29 ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
30 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
31 ΚΥ ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
4 ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΚΥ
5 ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
7 ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
10 ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
11 ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
12 ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
13 ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ ΤΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
14 ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΠΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΑΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
17 ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18 ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΚΥ
19 ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΠΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
21 ΠΑΡ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΕ ΦΑΣΟΥΛΗ
22 ΣΑ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΡ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
24 ΔΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
25 ΤΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
27 ΠΕ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ ΤΡ ΦΑΣΟΥΛΗ
28 ΠΑΡ ΦΑΣΟΥΛΗ ΔΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΕ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
29 ΣΑ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΤΡ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΡ ΚΟΣΣΥΦΑΣ
31 ΔΕ ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΣΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ