ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΟΣ 2024

ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΗΛ. 27210 50200 ΑΡΙΣ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 27210 50051 ΘΟΥΡΙΑ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΡ
2 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
3 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
4 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
5 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΡ
6 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
7 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
8 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΑΡ
9 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
10 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
11 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
12 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΡ
13 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
14 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
15 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΡ
16 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
17 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
18 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
19 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΡ
20 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
21 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
22 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΑΡ
23 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
24 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
25 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
26 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΡ
27 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
28 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
29 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΡ
30 ΤΡ ΣΑ
31 ΤΕ ΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
2 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
3 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
4 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
5 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
6 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
7 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
8 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
9 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
10 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
11 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
12 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
13 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
14 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
15 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
16 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
17 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
18 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
19 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
20 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
21 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
22 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
23 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
24 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
25 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
26 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
27 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
28 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
29 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
30 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
31 ΠΑΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
2 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
3 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
4 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
5 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
6 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
7 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
8 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
9 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
10 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
11 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
12 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
13 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
14 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
15 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
16 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
17 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
18 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
19 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
20 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
21 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
22 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
23 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
24 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
25 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
26 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
27 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
28 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
29 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
30 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
31 ΤΕ ΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
2 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
3 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
4 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
5 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
6 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
7 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
8 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
9 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
10 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
11 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
12 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
13 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
14 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
15 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
16 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
17 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
18 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
19 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
20 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
21 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
22 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
23 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
24 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
25 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
26 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
27 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
28 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
29 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
30 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
31 ΠΕ ΤΡ