ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΟΣ 2023

ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΗΛ. 27210 50200 ΑΡΙΣ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 27210 50051 ΘΟΥΡΙΑ

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΚΥ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΤΕ
2 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΕ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
4 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
5 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
7 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
8 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
9 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΕ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
11 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
12 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
14 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
15 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
16 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΕ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
18 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
19 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
21 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
22 ΚΥ ΤΕ ΤΕ
23 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΕ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
25 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
26 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
28 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
29 ΚΥ ΤΕ
30 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
31 ΤΡ ΠΑΡ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
2 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
6 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
8 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
9 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
13 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
15 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
16 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
20 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
22 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
23 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
27 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
29 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
30 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΤΕ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
2 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
3 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
5 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
9 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
10 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
12 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
16 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
17 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
19 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
23 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
24 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
26 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
30 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
31 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
2 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
3 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
4 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
5 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
6 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
7 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
8 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
9 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
10 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
11 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
12 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
13 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
14 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
15 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
16 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
17 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
18 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
19 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
20 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
21 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
22 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
23 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
24 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
25 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
26 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
27 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
28 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
29 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
30 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
31 ΤΡ ΚΥ