ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΟΣ 2022

ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΗΛ. 27210 50200 ΑΡΙΣ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 27210 50051 ΘΟΥΡΙΑ

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
3 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
5 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
8 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
10 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
12 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
15 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
17 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
19 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
22 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΤΕ
24 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΠΑΡ
26 ΤΕ ΣΑ ΣΑ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
29 ΣΑ ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ
31 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
2 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
4 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
7 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
9 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
11 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
14 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
16 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
18 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ ΣΑ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
21 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
23 ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
25 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ ΣΑ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
28 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
30 ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
2 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
3 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
4 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
6 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
8 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
9 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
10 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
11 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
13 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
15 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
16 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
17 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
18 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
20 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
22 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ
23 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
24 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
25 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
27 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
29 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ
30 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
31 ΚΥ ΤΕ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
3 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
5 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
8 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
10 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
12 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
17 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΠΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
19 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΕ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
24 ΔΕ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΤΕ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΠΑΡ
31 ΔΕ ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΣΑ