ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 2024

ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΗΛ. 27220 41559 ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ. 27220 41070 ΕΥΑ

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΠΑΡ
2 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
3 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
4 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
5 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΡ
6 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
7 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
8 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΠΑΡ
9 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
10 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
11 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
12 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΡ
13 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
14 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
15 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΠΑΡ
16 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
17 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
18 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
19 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΡ
20 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
21 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
22 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΠΑΡ
23 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑ
24 ΤΕ ΣΑ ΚΥ
25 ΠΕ ΚΥ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
26 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΡ
27 ΣΑ ΤΡ ΤΕ
28 ΚΥ ΤΕ ΠΕ
29 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΠΑΡ
30 ΤΡ ΣΑ
31 ΤΕ ΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
2 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
3 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
4 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
5 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
6 ΣΑ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ
7 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
8 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΕ ΣΑ
9 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
10 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
11 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
12 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
13 ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ
14 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
15 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
16 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
17 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
18 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
19 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
20 ΣΑ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ
21 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
22 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΕ ΣΑ
23 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
24 ΤΕ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
25 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
26 ΠΑΡ ΚΥ ΤΕ
27 ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ
28 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ
29 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΕ ΣΑ
30 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
31 ΠΑΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΚΥ
2 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
3 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
4 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
5 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ
6 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
7 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
8 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΚΥ
9 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
10 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
11 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
12 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ
13 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
14 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
15 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΚΥ
16 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
17 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
18 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
19 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ
20 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
21 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
22 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΚΥ
23 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
24 ΤΕ ΣΑ ΤΡ
25 ΠΕ ΚΥ ΤΕ
26 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ
27 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ
28 ΚΥ ΤΕ ΣΑ
29 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΚΥ
30 ΤΡ ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
31 ΤΕ ΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
2 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
3 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
4 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΕ
5 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
6 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
7 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΣΑ
8 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
9 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
10 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
11 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΕ
12 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
13 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
14 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΣΑ
15 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
16 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
17 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
18 ΠΑΡ ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΤΕ
19 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
20 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
21 ΔΕ ΤΟΥΡΗ ΠΕ ΣΑ
22 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
23 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ
24 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
25 ΠΑΡ ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΤΕ
26 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
27 ΚΥ ΤΕ ΠΑΡ
28 ΔΕ ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΕ ΣΑ
29 ΤΡ ΠΑΡ ΚΥ
30 ΤΕ ΣΑ ΔΕ ΤΟΥΡΗ
31 ΠΕ ΤΡ