ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2024
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤΗΛ. 27610 62122
2.ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ )ΤΗΛ. 27614 00428
3.ΤΟΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ. 27610 22919
4.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΤΗΛ. 27610 22751
5.ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΗΛ. 27610 23832
6.ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ –( ΥΠΟΚ/ΜΑ )ΤΗΛ. 27610 23026
7.ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΤΗΛ. 27610 22169

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ
1ΔΕ 1ΠΕΠΑΡ 6
2ΤΡΠΑΡ 1ΣΑ
3ΤΕ 2ΣΑΚΥ
4ΠΕΚΥΔΕ 7
5ΠΑΡ 3ΔΕ 2ΤΡ
6ΣΑΤΡΤΕ 1
7ΚΥΤΕ 3ΠΕ
8ΔΕ 4ΠΕΠΑΡ 2
9ΤΡΠΑΡ 4ΣΑ
10ΤΕ 5ΣΑΚΥ
11ΠΕΚΥΔΕ 3
12ΠΑΡ 6ΔΕ 5ΤΡ
13ΣΑΤΡΤΕ 4
14ΚΥΤΕ 6ΠΕ
15ΔΕ 7ΠΕΠΑΡ 5
16ΤΡΠΑΡ 7ΣΑ
17ΤΕ 1ΣΑΚΥ
18ΠΕΚΥΔΕ 6
19ΠΑΡ 2ΔΕ 1ΤΡ
20ΣΑΤΡΤΕ 7
21ΚΥΤΕ 2ΠΕ
22ΔΕ 3ΠΕΠΑΡ 1
23ΤΡΠΑΡ 3ΣΑ
24ΤΕ 4ΣΑΚΥ
25ΠΕΚΥΔΕ 2
26ΠΑΡ 5ΔΕ 4ΤΡ
27ΣΑΤΡΤΕ 3
28ΚΥΤΕ 5ΠΕ
29ΔΕ 6ΠΕΠΑΡ 4
30ΤΡΣΑ
31ΤΕ 7ΚΥ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΪΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
1ΔΕ 5ΤΕ 4ΣΑ
2ΤΡΠΕΚΥ
3ΤΕ 6ΠΑΡ 5ΔΕ 4
4ΠΕΣΑΤΡ
5ΠΑΡ 7ΚΥΤΕ 5
6ΣΑΔΕ 6ΠΕ
7ΚΥΤΡΠΑΡ 6
8ΔΕ 1ΤΕ 7ΣΑ
9ΤΡΠΕΚΥ
10ΤΕ 2ΠΑΡ 1ΔΕ 7
11ΠΕΣΑΤΡ
12ΠΑΡ 3ΚΥΤΕ 1
13ΣΑΔΕ 2ΠΕ
14ΚΥΤΡΠΑΡ 2
15ΔΕ 4ΤΕ 3ΣΑ
16ΤΡΠΕΚΥ
17ΤΕ 5ΠΑΡ 4ΔΕ 3
18ΠΕΣΑΤΡ
19ΠΑΡ 6ΚΥΤΕ 4
20ΣΑΔΕ 5ΠΕ
21ΚΥΤΡΠΑΡ 5
22ΔΕ 7ΤΕ 6ΣΑ
23ΤΡΠΕΚΥ
24ΤΕ 1ΠΑΡ 7ΔΕ 6
25ΠΕΣΑΤΡ
26ΠΑΡ 2ΚΥΤΕ 7
27ΣΑΔΕ 1ΠΕ
28ΚΥΤΡΠΑΡ 1
29ΔΕ 3ΤΕ 2ΣΑ
30ΤΡΠΕΚΥ
31ΠΑΡ 3

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΔΕ 2ΠΕΚΥ
2ΤΡΠΑΡ 2ΔΕ 1
3ΤΕ 3ΣΑΤΡ
4ΠΕΚΥΤΕ 2
5ΠΑΡ 4ΔΕ 3ΠΕ
6ΣΑΤΡΠΑΡ 3
7ΚΥΤΕ 4ΣΑ
8ΔΕ 5ΠΕΚΥ
9ΤΡΠΑΡ 5ΔΕ 4
10ΤΕ 6ΣΑΤΡ
11ΠΕΚΥΤΕ 5
12ΠΑΡ 7ΔΕ 6ΠΕ
13ΣΑΤΡΠΑΡ 6
14ΚΥΤΕ 7ΣΑ
15ΔΕ 1ΠΕΚΥ
16ΤΡΠΑΡ 1ΔΕ 7
17ΤΕ 2ΣΑΤΡ
18ΠΕΚΥΤΕ 1
19ΠΑΡ 3ΔΕ 2ΠΕ
20ΣΑΤΡΠΑΡ 2
21ΚΥΤΕ 3ΣΑ
22ΔΕ 4ΠΕΚΥ
23ΤΡΠΑΡ 4ΔΕ 3
24ΤΕ 5ΣΑΤΡ
25ΠΕΚΥΤΕ 4
26ΠΑΡ 6ΔΕ 5ΠΕ
27ΣΑΤΡΠΑΡ 5
28ΚΥΤΕ 6ΣΑ
29ΔΕ 7ΠΕΚΥ
30ΤΡΠΑΡ 7ΔΕ 6
31ΤΕ 1ΣΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΤΡΠΑΡ 6ΚΥ
2ΤΕ 7ΣΑΔΕ 5
3ΠΕΚΥΤΡ
4ΠΑΡ 1ΔΕ 7ΤΕ 6
5ΣΑΤΡΠΕ
6ΚΥΤΕ 1ΠΑΡ 7
7ΔΕ 2ΠΕΣΑ
8ΤΡΠΑΡ 2ΚΥ
9ΤΕ 3ΣΑΔΕ 1
10ΠΕΚΥΤΡ
11ΠΑΡ 4ΔΕ 3ΤΕ 2
12ΣΑΤΡΠΕ
13ΚΥΤΕ 4ΠΑΡ 3
14ΔΕ 5ΠΕΣΑ
15ΤΡΠΑΡ 5ΚΥ
16ΤΕ 6ΣΑΔΕ 4
17ΠΕΚΥΤΡ
18ΠΑΡ 7ΔΕ 6ΤΕ 5
19ΣΑΤΡΠΕ
20ΚΥΤΕ 7ΠΑΡ 6
21ΔΕ 1ΠΕΣΑ
22ΤΡΠΑΡ 1ΚΥ
23ΤΕ 2ΣΑΔΕ 7
24ΠΕΚΥΤΡ
25ΠΑΡ 3ΔΕ 2ΤΕ 1
26ΣΑΤΡΠΕ
27ΚΥΤΕ 3ΠΑΡ 2
28ΔΕ 4ΠΕΣΑ
29ΤΡΠΑΡ 4ΚΥ
30ΤΕ 5ΣΑΔΕ 3
31ΠΕΤΡ