ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2022

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΗΛ. 27610 22919
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ ΤΗΛ. 27610 22751
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΗΛ. 27610 22169
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ9Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ. 27610 62122
ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ΤΗΛ. 27614 00428
ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΥΠΟΚ/ΜΑ) ΤΗΛ. 27610 23026
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 27610 23832

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
1 ΣΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΡ ΤΡ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ
3 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΠΕ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ ΣΑ
6 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
7 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
8 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ ΠΕ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
12 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΣΑ
13 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
14 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
15 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
17 ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ ΠΕ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
19 ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ ΣΑ
20 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
21 ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
22 ΣΑ ΤΡ ΤΡ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
24 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ ΠΕ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
26 ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ ΣΑ
27 ΠΕ ΚΥ ΚΥ
28 ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
29 ΣΑ ΤΡ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
31 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΚΥ ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
2 ΣΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ
3 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
4 ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ
5 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
6 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
7 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
8 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΣΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ
10 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
11 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΑ
12 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
13 ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
14 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
15 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΚΥ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
16 ΣΑ ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ
17 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
18 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ
19 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
20 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
21 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
22 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΚΥ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
23 ΣΑ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
24 ΚΥ ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
25 ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ
26 ΤΡ ΠΕ ΚΥ
27 ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
28 ΠΕ ΣΑ ΤΡ
29 ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
30 ΣΑ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ
31 ΤΡ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕ
2 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
3 ΚΥ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑ
4 ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ ΚΥ
5 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
6 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ ΤΡ
7 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΣΑΜΠΟΑΖΙΩΤΗΣ
8 ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΕ
9 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
10 ΚΥ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ
11 ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΚΥ
12 ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
13 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ ΤΡ
14 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ
16 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
17 ΚΥ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΑ
18 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΥ
19 ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
20 ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ ΤΡ
21 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
22 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ
23 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
24 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ
25 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΕ ΚΥ
26 ΤΡ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
27 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ ΤΡ
28 ΠΕ ΚΥ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
29 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
30 ΣΑ ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
31 ΚΥ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
2 ΚΥΡ ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
3 ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΠΕ ΣΑ
4 ΤΡ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΚΥ
5 ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΑ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
6 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
7 ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
8 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
9 ΚΥΡ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ ΑΓΓELINA
10 ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕ ΣΑ
11 ΤΡ ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΚΥ
12 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΣΑ ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
13 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
14 ΠΑΡ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
15 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
16 ΚΥΡ ΤΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ.
17 ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΣΑ
18 ΤΡ ΠΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ
19 ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΣΑ ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
20 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
21 ΠΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΕ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
23 ΚΥΡ ΤΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ.
24 ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΣΑ
25 ΤΡ ΠΑΡ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ
26 ΤΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΑ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
27 ΠΕ ΚΥ ΤΡ
28 ΠΑΡ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΔΕ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
29 ΣΑ ΤΡ ΠΕ
30 ΚΥΡ ΤΕ ΜΑΡΙΝΗ ΥΠΟΚ. ΠΑΡ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
31 ΔΕ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΑ