Εφαρμογή του Ν. 4865_2021 σχετικά με τη συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους πολίτες μόνο από δημόσιες δομές

Σας αποστέλλουμε έγγραφο αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 4865_2021 σχετικά με τη συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους πολίτες μόνο από δημόσιες δομές.

Δείτε το αρχείο εδώ