«Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ» μετά από αυτόματη εγγραφή στο μητρώο , των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων.

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με το «Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ» μετά από αυτόματη εγγραφή στο μητρώο,  των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων.

«Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ» μετά από αυτόματη εγγραφή στο μητρώο των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων.

Εκ του ΠΦΣ