ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΦΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Υπουργού Υγείας, κ. Αθανάσιου Πλεύρη, προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, λόγω της λήξης της θητείας του.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΦΣ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ