ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ THN ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προς τον Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τη μη υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Επιμελητήριο και  την παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επιστολή προς Υπ. Ανάπτυξης για μη υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο Επιμελητήριο παράταση προθεσμίας εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Εκ του ΠΦΣ