ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε επιστολή αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 


Εκ του ΠΦΣ