ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛ. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΑΑ ΑΠΟ 1.1.24

Σας αποστέλλουμε επιστολή αναφορικά με την ετοιμότητα των προγραμμάτων φαρμακείου σχετικά με την ηλεκτρονική επισύναψη της κάρτας ΕΚΑΑ από 1η Ιανουαρίου 2024.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛ. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΑΑ ΑΠΟ 1.1.24

Εκ του ΠΦΣ