Επιστολή ΠΦΣ προς Υπ. Οικονομικών για παράταση στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες

Σας  κοινοποιούμε την επιστολή του ΠΦΣ  προς το Υπ. Οικονομικών  για  παράταση στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες.

Επιστολή προς Υπ. Οικονομικών για παράταση εφαρμογής μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε rapid test

Εκ του ΠΦΣ