Επιστολή ΠΦΣ για την αδυναμία εξόφλησης φαρμακοποιών για δαπάνες ΕΟΠΥΥ λόγω δυσλειτουργιών στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον ΕΦΚΑ ενώ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι

Σας κοινοποιούμε  επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας αναφορικά με την αδυναμία εξόφλησης φαρμακοποιών για δαπάνες ΕΟΠΥΥ λόγω δυσλειτουργιών στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον ΕΦΚΑ ενώ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Αδυναμία εξόφλησης ΕΟΠΥΥ λόγω δυσλειτουργιών στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων

Εκ του ΠΦΣ