Επιστολή προς ΦΣ για τη σύναψη Συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τη Συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που συνήφθη μεταξύ του ΠΦΣ και του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, καθώς οδηγίες επ’ αυτής, προκειμένου να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας.

ΠΦΣ – ΑΤΠΣΥΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ)

Επιστολή προς ΦΣ για σύναψη σύμβασης με Ταμείο Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος

 

Εκ του ΠΦΣ