Επιστολή προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους για διανομή κατ’ οίκον φαρμάκων και διαφήμιση