Επιστολή προς Υπ. Υγείας για χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων από όλα τα φαρμακεία της ελληνικής επικράτειας