ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5% ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πληρωμή των ενστάσεων μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προεδρείου με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5% ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ