ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΦΣ -ΕΟΠΥΥ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ και την επίλυση σημαντικών ζητημάτων του διοικητικού ελέγχου.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΦΣ – ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΠΕΔΙ

 

Εκ του ΠΦΣ