ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ