Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την  επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022.

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης 2022

Εκ του ΠΦΣ