ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση των φαρμακείων από το μέτρο του πρόσκαιρου κλεισίματος μετά από φορολογικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΦΟΡ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1030_2023

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ