Επιβεβαίωση στοιχείων φαρμακείου στις Αρχικές υπηρεσίες για φαρμακοποιούς, της πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την επιβεβαίωση στοιχείων φαρμακείου στις Αρχικές υπηρεσίες για φαρμακοποιούς, της πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

 Επιστολή προς ΦΣ για καταχώρηση στοιχείων φαρμακείου και αδειούχου – υπευθύνου φαρμακοποιού στην Πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Εκ του ΠΦΣ