ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατόπιν αιτήματος μας , ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας απέστειλε εγκύκλιο που δίνει τη δυνατότητα στους Φαρμακοποιούς να εξυπηρετούν από την ειδική θυρίδα ασφαλείας το κοινό, στην περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης εντός του Φαρμακείου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΑ-1

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ