ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σας κοινοποιούμε εκ νέου την ΚΥΑ με την οποία επιλύεται το πρόβλημα της αποκλειστικής διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ από τα φαρμακεία.

ΦΕΚ Β 1965_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΦΑΡΜΑΡΚΟΠΟΙΟΥ

 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Εκ του ΠΦΣ