ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σας επαναπροωθούμε έγγραφο του ΠΦΣ αναφορικά με τη ρύθμιση του clawback έτους 2020 που αφορά μόνο τα φαρμακεία που ενοικιάζουν αναπνευστικές συσκευές .

Η εγκύκλιος που εστάλη από τον ΕΟΠΥΥ αφορά τους παρόχους (φαρμακεία κ.λ.π) που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση των αναπνευστικών συσκευών (νεφελοποιητές, συμπυκνωτές, κ.λ.π).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020