Επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγχου

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγχου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Εκ του ΠΦΣ