Επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης των 10€ & 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού για τα φαρμακεία των οποίων έχει λήξει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης των 10€ & 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού για τα φαρμακεία των οποίων έχει λήξει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤEBOY ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΡΜ. ΓΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ