ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η  οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ