Ενημέρωση των ΦΣ περί υποχρεωτικού κλεισίματος φαρμακείων στις 20.00