ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ