ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 2022-2023 – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τον φετινό αντιγριπικό εμβολιασμό.

Εγκύκλιος Αντιγριπικού Εμβολιασμού 2022-2023

 Τυποποιημένη Διαδικασία για τη χορήγηση αντιγριπικού εμβολιασμού σε ενήλικες

Ενημέρωση ΠΦΣ για τον φετινό αντιγριπικό εμβολιασμό»

Εκ του ΠΦΣ