ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με :

  • Την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς
  • Την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ
  • Την υποβολή και πληρωμή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου
  • Το νέο νόμο με την παράταση μέτρων covid-19, όπως πχ παράταση ισχύος των συνταγών μέχρι 31.03.2023
  • Την Απογραφή των Ναρκωτικών
  • Την παρακράτηση φόρου 4% &  8%
  • Την έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData
  • Την παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη των Συλλόγων.

Εκ του ΠΦΣ