ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TESTS

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση  για το θέμα των συντελεστών ΦΠΑ όσον αφορά τη διάθεση και διενέργεια Rapid Tests από τα φαρμακεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ ΣΤΑ RAPID TESTS

Εκ του ΠΦΣ