ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ EMAILS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενο των emails που έχουν αποσταλεί από τον e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διαδικασία  έκδοσης – ανάρτησης – εξόφλησης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ EMAIL ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ

Ηλεκτρονικό μήνυμα e ΕΦΚΑ_Διαδικασία έκδοσης – ανάρτησης – εξόφλησης μηνιαίων εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολουμένων

Εκ του ΠΦΣ