ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΣΥΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Η.Σ.

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με το ζήτημα των εσφαλμένων τιμών σε ΜΗΣΥΦΑ  κατά την εκτέλεση των συνταγών στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης καθώς και την επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στον Υπουργό Υγείας για το θέμα αυτό.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Σ.Η.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΣΥΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Η.Σ.

Εκ του ΠΦΣ