ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΗΣΥΦΑ

Σας αποστέλλουμε κατάλογο με τις νέες  χονδρικές  τιμές  ΜΗΣΥΦΑ που έχουν ανακοινωθεί μετά την 1η Ιουνίου 2022 προς ενημέρωσή σας προκειμένου  να ελέγξετε αν τα μηχανογραφικά προγράμματα έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΗΣΥΦΑ

Εκ του ΠΦΣ