ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 17.01.2022

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΚΥΑ 7μηνο ΛΉΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ