ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PLF ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης PLF από τους ταξιδιώτες.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο