ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤEBOY ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19
Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή συνταγών μηνός Μαρτίου σχετικά με την έκδοση τιμολογίου για ραντεβού εμβολιασμού COVID-19
Εκ του ΠΦΣ