ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πορεία του τακτικού ελέγχου.

Ενημέρωση για πορεία του Τακτικού Ελέγχου

 

Εκ του ΠΦΣ