ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕ.ΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 5%

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πληρωμή του 95% του Αυγούστου και για την  οριστικοποίηση  των υποβολών του Ιουνίου από τις ΠΕ.ΔΙ και την εξόφληση του 5%.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕ.ΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ