ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την παρακολούθηση των ελλειπτικών φαρμάκων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκ του ΠΦΣ