ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την παρέμβαση του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στον Υπουργό Υγείας μετά  τις πρωινές δηλώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Εκ του ΠΦΣ