ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΦΑΡΜ.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΖΗΜΙOYΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ